O Lifeforms

Trička Life Forms oprašují ty nejlepší ilustrace z dějin přírodních věd. Hledám ve starých atlasech a herbářích zapomenuté skvosty a ty pak pečlivě upravuji, aby výsledný tisk vypadal co nejlépe. Žene mě nadšení z objevování zapomenutých krás i amatérský zájem o biologii a historii lidského vztahu k přírodě.

Mnoho starých vědců bylo zároveň umělci či filozofy a jejich ilustrace zrcadlí velký cit pro estetiku zkoumaných organismů a respekt ke krásám a k tajemství přírody. O některých vědcích-malířích minulých století se říká, že dokázali zachytit pravou podstatu – duši – zkoumaného organismu. Tím, že dokázali vyzdvihnout charakteristické rysy obecnější povahy, vystihli předlohu věrněji, než nejostřejší fotografie. Ve způsobech ztvárnění lze vidět ducha doby – u starších děl je to barokní rozevlátá dramatičnost, v 19. století důraz na symetrii. Všechny tyto kvality ještě k dnešku zhodnotil nános patiny.

Trička Life Forms přináší to nejlepší, co se dá ve starých atlasech a herbářích objevit, a to v pečlivém grafickém provedení. V zájmu i starosti o přírodu se snažíme být konzistentní, a proto tiskneme výhradně na textil v dobré kvalitě a ze 100% bio bavlny.